Medfind – Träffsäker bemanning
för den svenska sjukvården

Medfind arbetar med personalförsörjning till den svenska sjukvården. Vi arbetar med vårdbemanning med all typ av vårdpersonal. Vårt fokus är ett långsiktigt lärande genom att bygga relationer med våra viktiga konsulter och med våra kunders organisationer.