Medfind skriver avtal med Region Västerbotten

18 mars 2021

I dagarna har Medfind fått förnyat förtroende att leverera läkare och sjuksköterskor till norrlandsregionen Västerbotten. I avtalet, som sträcker sig max 4 år framåt, finns möjligheter för uppdragg för våra specialistläkare och specialistsjuksköterskor att avlasta sjukvården i regionen. Vi ser ett behov inom radiologi, lungmedicin samt specialistsjuksköterskor inom OPANIVA kommande perioder samt inom primärvården.

Vill du veta mer om uppdrag inom regionen ta gärna kontakt med Medfind på jobb@medfind.se.