Medfind vald till Gasell 2016!

22 januari 2017

Ett Gasellföretag ska klara nedanstående kriterier. Vi oerhört stolta över att återigen bli utvalda trots hård konkurrens.

  • en omsättning som överstiger 10 Mkr
  • minst tio anställda
  • minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
  • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • sunda finanser

Läs mer om Dagens Industris utmärkelse här.